Gratis telefonisch spreekuur over eenvoudige gedragsproblemen voor klanten van dierenartsenpraktijk Hoogstraten in Soest.

Elke woensdagochtend en vrijdagochtend van half 9 tot 9 uur houd ik een gratis telefonisch spreekuur voor klanten van deze praktijk.

Sinds 1 december werken we samen. We bundelen onze kennis om hondeneigenaren zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Als dierenarts is de kern van de expertise gelegen in de medische kant. Een hondengedragstherapeut richt zich op het gedrag van de hond. Maar vaak hebben problemen zowel een medische oorzaak als een gedragmatige.