PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Een Goed Hondenleven kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u uw gegevens bij het invullen van het contactformulier op de website aan Een Goed Hondenleven heeft verstrekt. Een Goed Hondenleven kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw overige informatie zoals verstrekt in het vrije tekstveld van het formulier

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Om met u te communiceren per email;
  • Om uw vragen en/of opmerkingen te behandelen en beantwoorden via e-mail of telefonisch.

Hoe lang bewaart Een Goed Hondenleven uw gegevens

Een Goed Hondenleven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Een Goed Hondenleven verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Een Goed Hondenleven worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden door Een Goed Hondenleven NIET gebruikt.

Google Analytics

Een Goed Hondenleven maakt GEEN gebruik van Google Analytics. De website van Een Goed Hondenleven maakt GEEN gebruik van tracking Cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via ons contactformulier. Een Goed Hondenleven zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Een Goed Hondenleven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een Goed Hondenleven is op verschillende manieren te bereiken: telefonisch en via e-mail. Door vertrouwelijke informatie zonder encryptie via e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar kan worden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Een Goed Hondenleven verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Een Goed Hondenleven op via het contactformulier.