WAT HOUDT GEDRAGSTHERAPIE IN?

Vertoont uw hond gedrag dat u liever niet heeft, dat vervelend is voor de hond, voor u en/of de omgeving? En wilt u dit gedrag graag veranderen, maar heeft u daar begeleiding bij nodig? Dan kunt u bij mij terecht. Met behulp van een vragenlijst en uitgebreide intake kan ik een diagnose stellen op basis waarvan we gaan werken aan een oplossing. U krijgt praktische adviezen en handvatten om het gedrag om te buigen. En indien u dit wenst, dan kunnen we een of meerdere keren gezamenlijk oefenen. Uitgangspunt hierbij is dat de gekozen oplossingen zowel voor u als uw hond werken. Daarbij worden positieve methoden gebruikt, dat wil zeggen dat er ander, gewenst gedrag wordt beloond.


Wanneer kan ik gedragstherapie aanraden?

Als uw hond bijvoorbeeld niet alleen kan zijn, uitvalt naar andere honden of mensen, ongehoorzaam is, angst heeft voor geluiden of, voorwerpen, onzindelijk is, agressie vertoont of hyperactief is. Maar ook als u een hond hebt geadopteerd uit het asiel of het buitenland en u hulp kunt gebruiken om uw nieuwe huisdier te laten wennen aan zijn nieuwe leven.


Werkwijze

Ter voorbereiding op de intake, mail ik u een digitale vragenlijst. Indien mogelijk (dus zonder dat het gevaar voor u, uw hond of andere mensen en dieren oplevert) maakt u een filmpje van het probleemgedrag. Vervolgens vindt er een consult plaats bij u thuis of waar het gedrag zich voordoet. Indien nodig kan er nog een gedragstest plaatsvinden. Ik maak een plan van aanpak met praktische adviezen en handvatten, waarmee u zelf aan de slag gaat. U kunt er ook voor kiezen om één of meerdere keren met mij samen te oefenen. Aangezien verandering van gedrag tijd kost, krijgt u altijd (behalve als u kiest voor de quick scan) een maand nazorg via de e-mail of telefoon.


Aanbod gedragstherapie

Klik hier voor de verschillende mogelijkheden.